PRESENTATION

Peter Edlund

   Mitt namn är Peter Edlund och jag är bosatt med min familj i Siljansnäs. Jag driver mottagningen Motvärk Kiropraktik i Leksand (tidigare under namnet Siljans Kiropraktik). Bakom mig har jag en femårig godkänd utbildning och är sedan 2004 legitimerad av Socialstyrelsen. Jag har sedan dess bedrivit klinisk verksamhet. Förutom min klinik har jag arbetat med idrottsmedicin. Jag har forskat inom basal ledlära och är medförfattare till en artikel om nacksmärta, publicerat i JMPT (Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics). Jag har även undervisat inom basmedicin samt kliniskt handlett sistaårs-studenter på högskola. Jag arbetar efter vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Mottagningen bedriver systematiskt kvalitetssäkringsarbete enligt SOSFS 2011:9

Proaktiv – vi arbetar för en bättre hälsa

Vi tror på att arbeta proaktivt där du med egna verktyg och kunskap själv kan förbättra din situation. Rätt förändringar i din livsföring kost, träning, stress etc. kommer att göra stor skillnad för dig.

Höj aktivitetsnivån

Hitta en träningsform som du tycker är rolig – Cykling, promenader, simning. Det är bevisat att fysisk aktivitet hjälper.

Träna rätt, träna smart

Skaffa dig kunskap om hur du förebygger och stärker just dina besvär.

Långsiktiga gemensamma behandlingsmål

Med förebyggande behandling och din egen insats kommer du att förbättra din funktion och därmed hålla smärtan borta. -Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.

Lyssna på kroppen

Vänta inte med att leta upp en behandlingsform som hjälper dig.

Smärta

Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna inom sjukvården. Mellan 20 och 40 procent av besöken hos läkare i primärvården bedöms vara föranledda av smärttillstånd. Trots att patienterna tar stora sjukvårdsresurser i anspråk känner sig många otillfredsställda med de insatser som görs.

Det råder även ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet – det vill säga minskad smärta genom tidig diagnos, adekvat behandling och ett gott omhändertagande medför ökad livskvalitet.

Smärta per definition är enligt IASP (International Association for the Study of Pain), en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.