Ländrygg, korsrygg

 
Allmänt

Ländryggen är den nedre delen av ryggen som består av fem kotor. Nedom ländryggen är din korsrygg belägen. Besvär och smärta i nedre delen av ryggen, länd- och korsrygg, drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är den enskilt största diagnosen för sjukskrivningar. Ryggsmärtan medför en försämrad livskvalitet. Den utgör en hög kostnad för såväl individ som samhälle till följd av de sjukskrivningar som den ofta innebär. Ryggsmärtor utgör nästan 10 % av alla långtidssjukskrivningar. Ryggen är väldigt tålig och klarar otroligt stora belastningar. Trots detta så har en stor andel människor ont i ryggen, akut eller kroniskt.

Orsaker

Vid akut ryggskott finns ibland en berättelse och ett samband eller händelse då smärtan debuterade. ”Jag skulle bara böja mig in i bilen då det högg till i ryggen”. Vid mera kroniska besvär som varat längre än 12 veckor finns inte alltid en sådan historia. Överbelastande arbete, dålig ergonomi, låg funktion i stabiliserande muskler, din säng, dina skor etc etc. Ofta är det en kombination av omständigheter som gör att smärtan närvarar.

Symptom

Symptom vid ländryggssmärta varierar, ofta med svag, gradvis ökande värk och en trötthetskänsla. Värken ökar vid belastning. Du känner ofta en låsning i ryggen med kramp i ryggmusklerna. Du har ofta en stelhet/ömhet i ryggen som är värre på morgonen. Smärtan kan vara skärande, huggande eller molande. I vissa fall kan det kännas som om ryggen håller på att gå av. Ryggsmärtan kan i kombination ha en nedstrålande smärta i benet ner mot foten, lumbago-ischias. Ischias är namnet på den nerv som ofta är involverad vid länd-/korsryggsbesvär. Du kan även ha ischias utan närvaro av ryggsmärta.

Om din undersökning påvisar ett avvikande resultat. Dvs ett tillstånd som inte skall behandlas av kiropraktor så skickas du till annan specialist för bästa vård. Allt skall inte behandlas hos kiropraktor.

 

Boka tid här! >