VAD HÄNDER VID DITT BESÖK?

Förutom att vi pratar om ditt besvär och din sjukdomshistoria så sker en noggrann undersökning. Det innebär att du kommer att bli undersökt i stående, sittande och liggande position. Det är bra om du har bekväma och praktiska kläder för detta.

Innan behandlingen får du en förklaring till varför du har ont. Beroende på ditt besvär kommer du att få råd om hur du skall förhålla dig till nästa behandlingstillfälle.

Varifrån kommer ljudet?

Det knäppande ljud som kan höras vid behandling kommer från tryckförändringar inne i leden. Ledbehandlingen gör inte ont.