Nacke och käke

 
Allmänt

Besvär och smärta i nacke drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige.

Orsaker

Nackbesvär är ofta relaterade till överbelastning. Allt ifrån arbete med armarna ovan axelnivå till långvarig kontinuerlig, upprepande felaktig belastning. Ofta kan problemet komma primärt från din nacke. Men även från axlar, bröstrygg och käkled. När man äter, gapar och tuggar etc. används inte bara käkleden och dess strukturer utan även nackens muskler och leder. God käkfunktion förutsätter därmed inte bara hälsa i käkleden utan påverkar också nackens funktion. I en alltmer stressad vardag är det ganska vanligt med käkledsbesvär. Det finns inte alltid en logisk och enkel förklaring till varför smärtan i nacken uppstår. Spontan debut är vanligt.

Symptom

Symptomen varierar men kan uttryckas i smärta och stelhet, huvudvärk, ofta i bakhuvudet, yrsel eller ostadighetskänsla. Ringningar i öronen kan förekomma i samband med nackproblem. Ibland kan smärtan stråla framåt i bröstkorg, ut i axlar, armar, händer och fingrar.

Behandling

En tidig diagnos och ett adekvat omhändertagande, unikt för ditt besvär, är avgörande föra att Du snabbt skall bli smärtfri och att återfå normal funktion i nacken. Behandlingen syftar till att återställa en normal funktion i samspelet muskel led och nerv. Vid normal funktion har du ingen smärta.

Nackbesvär, akut och kroniskt, är den näst vanligaste orsaken till att mina patienter besöker mottagningen.

Om din undersökning påvisar ett avvikande resultat, dvs ett tillstånd som inte skall behandlas av kiropraktor så skickas du till annan specialist för bästa vård. Allt skall inte behandlas hos kiropraktor.

 

Boka tid här! >