När du har bestämt dig

Beslutet är taget, men hur ska du genomföra förändringen på bästa sätt?
Utifrån dina personliga förutsättningar hjälper jag dig hitta bästa vägen för att uppnå ditt mål. Vi gör resan tillsammans, vilket innebär att du alltid har stöttning från mig. 

Att röra på sig har många positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Det kan likaväl handla om en skogspromenad som ett intervallpass. Får du sedan in lite styrketräning har du gjort en god investering för ett friskare liv. Pulshöjande aktivitet minst 150 minuter/vecka samt styrketräning minst 2 ggr/vecka (18-64 år) är vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar Sveriges befolkning. För somliga är detta redan en vana medan det för andra stannar vid en tanke.

Oavsett din träningsbakgrund kan vi tillsammans diskutera ett träningsupplägg som passar dina förutsättningar och mål. Träning och kost hör ihop på ett självklart sätt, tränar du behöver du äta allsidigt och varierat för att kunna prestera optimalt och hålla dig frisk. Träning medför också ett ökat energibehov, vilket innebär att du kan välja att äta mer av ditt favoritgoda eller exempelvis dra nytta av träning vid önskad viktnedgång!

Läs mer om våra tjänster inom träning på vår hemsida!

Lena Erkers

Träning, kost och återhämtning är tre viktiga faktorer för hur vi mår och presterar. Träning har alltid varit en del av mitt liv, men hur stor inverkan kost och återhämtning har på träning och hälsa har jag förstått först senare i livet. Att hitta en balans mellan dessa faktorer ger oss så mycket bättre förutsättningar för att uppnå och bibehålla en hälsosam livsstil.

Jag har en kandidatexamen i Idrotts- och hälsovetenskap från Tränarprogrammet på Högskolan Dalarna. Under utbildningen tillägnade jag mig kunskaper inom bland annat tränarskap, anatomi, idrottsfysiologi, biomekanik, idrottsmedicin, näringslära, rörelsevetenskap och idrottspsykologi. Mitt examensarbete handlade om unga idrottares kunskap kring träning och kost, vilket gjorde mig mer intresserad av ämnet. Samtidigt gav det också en bild om bristande kunskap inom området, vilket var en av flera anledningar till att jag därefter utbildade mig till licensierad kostrådgivare (kvalitetssäkrad genom medlemsskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund: Kroppsterapeuterna.se )

Som tränare och kostrådgivare vill jag hjälpa mina klienter nå målet genom personlig och anpassad coachning. Tillsammans skapar vi vanor, rutiner och utmaningar som passar in i ditt liv. Jag guidar dig till smarta val och medvetna tankar, vilket gör din resa enklare, effektivare och roligare. Med realistiska mål, utifrån ditt läge här och nu, gör vi din resa tillsammans. När DU har bestämt dig!

KONTAKT – KOST & TRÄNING

Tel 073-801 06 55
eller skicka ett meddelande via formuläret