idrottsmedicin

Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi (akuta skador, belastningsskador etc) medicin (att förhindra, diagnostisera och behandla skador), fysiologi, prevention, rehabilitering.

Att på kortaste tid på bästa sätt återställa full funktion av skadan för att kunna återgå till sin aktivitet. Bli kvitt dina idrottsrelaterade besvär och nå din toppnivå igen.

 

Boka tid här! >