Axelbesvär

 
Allmänt

Axelleden är den stora leden i skuldergördeln. Det är en av kroppens mest rörliga leder, vilket också gör den relativt instabil och sårbar. Leden stabiliseras av ett flertal ligament och muskler, bland annat musklerna i rotatorcuffen. Den är stort beroende av nyckelbenslederna samt skulderbladets rörelse på bröstryggen.

Symptom

Vanliga symtom är smärta, stelhet, utstrålning i arm, upp mot nacke. Rörelse-, belastnings- och ibland även andningsrelaterad.

Orsaker

Smärtor i axeln uppstår ofta till följd av överbelastning och ett felaktigt rörelsemönster i axel, nacke och bröstrygg. Det finns inte alltid en logisk och enkel förklaring till varför smärtan uppstår. Spontan debut är vanligt.

Behandling

En tidig diagnos och ett adekvat omhändertagande, unikt för ditt besvär, är avgörande föra att Du snabbt skall bli smärtfri och att återfå normal funktion i axeln.

Axelbesvär, akut och kroniskt, är den tredje vanligaste orsaken till att mina patienter besöker mottagningen.

Om din undersökning påvisar ett avvikande resultat, dvs ett tillstånd som inte skall behandlas av kiropraktor så hänvisas du till annan specialist för bästa vård. Allt skall inte behandlas hos kiropraktor.

 

Boka tid här! >